Ringer Mercy Ships til dig?

Ringer Mercy Ships til dig?

Mercy Ships har brug for folkelig opbakning og flere støttemedlemmer. Derfor ringer vi perioder rundt.
Da vi ikke er mange på kontoret hos Mercy Ships Danmark har vi bedt "All Ears" om at hjælpe os.

Maria Hansen,  

Hospitalsskibet er Africa Mercy er i øjeblikket på værft på Tenerife og skal til februar retur til Afrika. Behovene er store og mange mange tusinde mennesker ikke adgang til operation af deres invaliderende sygdomme. Vi beder frimodigt vores støtter om et ekstra bidrag og gerne med en tilbagevende aftale via betalingsservice.

Mercy Ships udvider flåden med Global Mercy, der kan fordoble vores indsats – så der er brug for flere ressourcer. Faste bidrag giver os bedre muligheder for at planlægge fremtiden. Tag godt i mod vores “telefonister” Karsten, Jørgen og Sivert den næste måneds tid. De hjælper os og støtter samtidig endnu et godt formål. Af praktiske hensyn ringer de fra nummeret 82 13 67 57.

All Ears er en non-profit socialøkonomisk fundraisingvirksomhed med en social mission om at skabe arbejdspladser til mennesker med synshandicap. I All Ears vendes synshandicappet til en styrke, da handicappet gør, at medarbejderne er bedre til at lytte og mere nærværende i dialogen på telefonen. Læs mere på www.all-ears.dk

Fotos: All Ears

URL: https://www.mercyships.dk/vi-ringer-maaske-til-dig/