Få overblik over Mercy Ships indsats under coronakrisen

Få overblik over Mercy Ships indsats under coronakrisen

Lige siden coronakrisens begyndelse i marts har vi i Mercy Ships tilpasset vores indsats til situationen.

Maria Hansen,  

Her kan du se, hvordan vi med din støtte gennem hele krisen har sendt hjælp og støtte afsted.

Marts:

April:

Maj:

Juni:

Juli:  

Nu og fremtiden:

Vi er dedikerede til fortsat at hjælpe og støtte udviklingen af afrikanske sundhedssystemer. På trods af coronakrisen forsætter den træning og støtte vi yder i de afrikanske lande. Vi er også så småt begyndt igen at kunne gennemføre operationer som en del af vores ”Women’s Health Programme”.

FAKTA:

Over 100.000 stykker værnemidler og derudover forskelligt udstyr er blevet doneret til sundhedsfagligt personale i 11 afrikanske lande: Operationsdragter, handsker, masker, operations-briller, hårnet, sko-overtræk, termometre og medicin.

 

2021:

Lige nu gennemgår Africa Mercy sit årlige vedligeholdelsesarbejde på et værft på Tenerife. Skibet vil returnere til Senegal så snart det er muligt. COVID-19 har en alvorlig indvirkning på sundhedssystemet på det afrikanske kontinent. Vi vil udbygge vores programmer og styrke vores kapacitet, så vi er klar til at vende til Afrika og hjælpe med at genopbygge det COVID-19 har ødelagt.

”Pandemien spreder sig støt og roligt i Afrika, og indsatsen for at nedsætte smitten i de afrikanske lande, skal styrkes. For at landene kan reagere på allerbedste vis for at holde smittetrykket nede, har de brug for vores støtte. Det er netop derfor, at Mercy Ships engagerer sig i forskellige initiativer for at begrænse COVID-19 i Afrika,” fortæller Dr. M’Pele fra Mercy Ships Africa Bureau.

URL: https://www.mercyships.dk/faa-overblik-over-mercy-ships-indsats-under-coronakrisen/