Ringer Mercy Ships til dig?

Ringer Mercy Ships til dig?

Mercy Ships har brug for opbakning til de mange gøremål på både Africa Mercy og Global Mercy. Derfor ringer vi rundt. Vi har bedt "All Ears" om at hjælpe os ved telefonerne.

Sophie Drejet,  

Hospitalsskibet Africa Mercy er i øjeblikket i Senegal, hvor de frivillige opererer og genoptræner patienter, mens det nye skib, Global Mercy, ligger til kaj i havnen Granadilla på Tenerife for at blive helt klar med elektriske installationer og andre vitale dele, før det skal til Afrika som hospitalsskib og uddannelsescenter. 

Behovene er store, og mange tusinde mennesker har ikke adgang til behandling af deres invaliderende sygdomme. Vi beder frimodigt vores støtter om et ekstra bidrag og gerne med en tilbagevendende aftale via Betalingsservice. 

Med Global Mercy udvider Mercy Ships flåden, og skibet forventes at skulle til Afrika i 2023. Vi kommer dermed til at fordoble vores indsats – og det øger behovet for ressourcer. Faste bidrag giver os bedre mulighed for at planlægge fremtiden og gå i aktion, hvor behovene og mulighederne er størst.  

Tag godt imod vores “telefonister” Jørgen, Carl, Sivert og Karsten den næste måneds tid. De hjælper os og støtter et godt formål. Af praktiske hensyn ringer de fra nummeret 82 13 53 53. 

All Ears er en non-profit socialøkonomisk fundraising-virksomhed med en social mission om at skabe arbejdspladser til mennesker med synshandicap. I All Ears vendes synshandicappet til en styrke, da handicappet gør, at medarbejderne er bedre til at lytte og være nærværende i telefonsamtalen. Læs mere på www.all-ears.dk 

Foto: All Ears

URL: https://www.mercyships.dk/ringer-mercy-ships-til-dig/