fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Velkommen til Mercy Ships årlige generalforsamling
torsdag den 25. april 2019.
Medlemmer af Mercy Club kan tilmelde sig arrangementet

HVORNÅR
Torsdag den 25. april 2019, kl. 19.00 – 21.00, “Huset-i-Huset”, Fjeldhammervej 15 B, 2610 Rødovre.

HVEM
Der er adgang for medlemmer af Mercy Club. Er du i tvivl om du har betalt dit kontingent for i år, kan du kontakte Ulla Holst på ulla.holst@mercyships.org eller på telefon 74 55 16 99 eller 23 83 41 41, mellem kl. 10-15. Ved du, at du ikke er medlem, kan du tilmelde dig her.

HVAD
Dagsordenen er i følge vedtægterne denne:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Beretning for 2018
3) Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
5 a) Forslag til vedtægtsændringer*
5 b) Øvrige forslag skal fremsendes til ulla.holst@mercyships.org inden udgangen af marts.
6) Valg til bestyrelsen, valg af revisor
7) Eventuelt

*)
a) Generalforsamlingen pt. er vedtægtsbestemt til at blive afholdt i april måned. Dette foreslås ændret til senest april måned.
b) Punkter til dagsordenen skal pt. indsendes senest inden udgangen af marts måned. Dette foreslås ændret til senest 30 dage før generalforsamlingen.
c) Foreningens hjemsted ændres til foreningens sekretariatsadresse.

Endelig dagsorden og årsberetning uddeles på mødet. Materialet kan også rekvireres på mail.

TILMELDING
Af hensyn til servering mv. bedes du tilmelde dig til ulla.holst@mercyships.org
senest mandag den 15. april 2019.