fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Mercy Ships Danmark indkalder til generalforsamling

Mercy Ships Danmark indkalder til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling torsdag 4. juni.

Velkommen til Mercy Ships årlige generalforsamling torsdag den 4. juni 2020, som i år måtte udskydes pga. af Convid-19 pandemien. Bestyrelsen byder alle velkommen på dagen til at høre mere om Mercy Ships. Det er dog kun medlemmer af Mercy Club, der har stemmeret på dagen.

HVORNÅR
Torsdag 4. juni 2020, kl. 19.00 – 21.00, hvor og hvordan vi mødes, oplyses senest en uge inden generalforsamlingen og vil følge regeringens seneste Corona-retningslinjer for forsamlinger. Vær derfor forberedt på, at mødet kan komme til at foregå online.

HVEM
Der er adgang for alle, men det er kun medlemmer af Mercy Club som har stemmeret. Er du i tvivl om du har betalt dit kontingent det seneste år, kan du kontakte Ulla Holst på ulla.holst@mercyships.org eller på telefon 74 55 16 99, mellem kl. 10-15.

Ved du, at du ikke er medlem, kan du tilmelde dig her.

HVAD
Dagsordenen er i følge vedtægterne denne:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Beretning for 2019
3) Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
a) Forslag til vedtægtsændringer
b) Øvrige forslag skal fremsendes til vibeke.haugeforrisdahl@mercyships.org senest 6. maj.
6) Valg til bestyrelsen, valg af revisor
7) Eventuelt

Frist for indsendelse af forslag til dagsorden er senest 6. maj. Endelig dagsorden og årsberetning uddeles på mødet. Materialet sendes til tilmeldte på mail.

TILMELDING
Af hensyn til servering mv. bedes du tilmelde dig til msdk@mercyships.org
senest torsdag 21. maj 2020.