fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Hvis Mercy Ships skal arve

Hvis Mercy Ships skal arve

Du kan med din gave give nyt liv. Arveloven giver mulighed for at testamentere til Mercy Ships - uden at det medfører arveafgift for foreningen eller arvinger.

Den gamle Dronning Ingrid togfærge er et smukt eksempel på, at når en epoke slutter, begynder en ny. Færgens nye liv som hospitalsskib har haft stor betydning for tusindvis af mennesker. Mange af os har i lighed med “dronningen” mulighed for at skabe et eftermæle, der handler om håb og helbredelse.

Testamenterer du til Mercy Ships, er du med til at forvandle liv for mange mennesker, der lider af sygdomme, som faktisk kan kureres.

For eksempel pigen Tene, der blev født med en lidelse, der betød, at hendes fod udviklede sig til en deform størrelse. Tene fik en gratis operation og genoptræning på hospitalsskibet. Nu kan hun løbe og lege som andre børn.

 

Læs mere her om de mange andre sygdomme, som de frivillige læger og sygeplejersker kan behandle med økonomisk opbakning fra gavmilde donorer.

Fordele ved at testamentere
Ikke alle er klar over, at det er staten, der arver alt, hvis man ingen legale arvinger har. Ligesom ikke alle er opmærksom på, at alle faktisk har mulighed for at give et legat til foreninger, også selvom de har livsarvinger. Det kan være en afgrænset sum eller en given procentdel.

Hvem vil ikke gerne i tide sætte sit eget fingeraftryk på, hvordan formuen skal fordeles, når vi skal herfra? Mange ser det som en fordel, at foreninger ikke skal betale skat eller boafgift af arv. En testamentarisk gave går altid ubeskåret til foreningerne.

Hvis du donerer en del af din arv til Mercy Ships, kan foreningen efter skøn dække dine omkostninger til advokat og notar.

Vibeke Hauge Førrisdahl

Kontakt Vibeke Hauge Førrisdahl på vibeke.haugeforrisdahl@mercyships.org
eller ring for nærmere information på 5130 4121  

Har du kun fjerne slægtninge, kan der spares boafgift ved at give et beløb til en forening ved hjælp af den såkaldte 30/70 ordning. Princippet er beskrevet her, hvor du også kan se en video.

Man kan også donere visse former for forsikringssummer som f.eks. skattefrie gruppelivsforsikringer til foreninger. Det kan gøres uden testamente, blot man udfylder en begunstigelseserklæring hos sit pensionsselskab. Dette kan være relevant, hvis man f.eks. ikke har nærmeste pårørende. Tal med din pensionsrådgiver om dine muligheder.

Opret testamente online
Vi har indgået samarbejde med virksomheden Dokument 24, der tilbyder at oprette dit testamente online. Testamentet bliver gratis at oprette, når Mercy Ships modtager donation i dit testamente. Testamentet er gratis for både dig og Mercy Ships. Dokument 24 afholder omkostningerne for oprettelsen.
Læs mere om oprettelse online her.

Giv donation gennem et legat
I stedet for et fuldt testamente, kan du vælge at donere et beløb eller en del af din arv til Mercy Ships ved at oprette et legat. Dette kan gøres hos Legal Desk. Du kan oprette et legat selvom du allerede har et testamente i forvejen.

Hent en formular her.

Både et testamente og et legat skal enten skrives under foran to vitterlighedsvidner eller foran en notar. Dokument 24 anbefaler, at dokumenterne altid skrives under foran notar, da dette er den mest sikre form for underskrift. Formularen kan du enten tage med til advokaten eller blot til notaren. Den er først gyldig, når den er stemplet af notaren.

Du kan lave forarbejdet selv. Firmaet Legal Desk har uden omkostninger for Mercy Ships lavet en formular, som du gratis og uforpligtende kan bruge som testamente eller udkast eller bilag til samme.

Hent en formular her.

Hent en tjekliste her
De bedste råd om arveforhold og testamente får du hos din advokat.

Hent  Tjekliste til testamente  inden du aftaler møde.

kontraksunderskrift

Vær opmærksom
Det anslås, at mindst 1,5 mio. danskere mangler at skrive testamente. Det gælder for eksempel par, der lever sammen uden at være gift, som ikke har sikret at arve hinanden. Få styr på arveklasserne:

I arveloven er arvinger inddelt i tre arveklasser. Er der arvinger i første arveklasse, arver de det hele – også selvom der er slægtninge i de efterfølgende arveklasser. Medmindre der er skrevet testamente.

Første arveklasse
Efterlader den afdøde sig både ægtefælle og børn, arver ægtefællen halvdelen, mens børnene tilsammen arver den anden halvdel, som deles lige mellem dem. Er et af børnene døde, arver dennes børn – altså afdødes børnebørn – andelen.
Ægtefællen arver det hele, hvis den afdøde ikke efterlader børn, ligesom arven deles ligeligt mellem børnene, hvis afdødes ægtefælle også er død.

Anden arveklasse
Efterlader den afdøde sig hverken ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, arver afdødes forældre halvdelen hver. Er en af forældrene døde, arver afdødes søskende den halvdel. Er begge forældre døde, arver søskende og halvsøskende. Lever afdødes søskende ikke længere, arver afdødes eventuelle søskendebørn.

Tredje arveklasse
Efterlader den afdøde sig hverken forældre, søskende eller søskendebørn, arver de fire bedsteforældre hver sin fjerdedel. Er en af bedsteforældrene døde, arver vedkommendes børn.

Efterlader den afdøde sig ingen arvinger, og er der ikke skrevet testamente, går arven til staten. Staten modtager hvert år enorme summer i arv fra folk, der ikke har skrevet testamente.