fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Vellykket generalforsamling

Vellykket generalforsamling

Torsdag 4. juni afholdt Mercy Ships Danmark den årlige generalforsamling i Rødovre med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og ansatte.

Mercy Ships Danmarks årlige generalforsamling, der normalt afholdes senest i april måned, måtte i år udskydes til 4. juni pga. coronakrisen. Generalforsamlingen blev afholdt i Rødovre, hvor Mercy Ships har sit kontor. 12 af foreningens medlemmer, 7 bestyrelsesmedlemmer samt to ansatte deltog i generalforsamlingen.

LÆS HELE REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN – KLIK HER: Mercy-Ships-Generalforsamling-2020-referart-for-2019

Aftenen indledtes med at formand Jens-Erik Engelbrecht aflagde beretning for 2019, hvor han især fremhævede, at det i 2019 har været muligt at sende endnu flere midler afsted til Mercy Ships indsats i Vestafrika:

”2019 blev året, hvor foreningen for første gang nogensinde passerede mere end kr. 7 mio. i indtægter, en milepæl som er et resultatet af bestyrelsens, ansattes og frivilliges store indsats. I 2019 blev der således kanaliseret knap ca. 5,2 mio. kr. til arbejdet udenfor Danmark, hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mere i forhold til 2018. Stigningen skyldes i høj grad et ekstraordinært stort bidrag fra foreningens største sponsor og CSR-partner, MAN Energy Solutions, som også besøgte Africa Mercy i Senegal,” berettede formanden.

LÆS ÅRSRAPPORT FOR 2019 – KLIK HER: MERCY-ships-aarsrapport-2019

Formanden takkede desuden for den store opbakning fra medlemmer, donorer, ansatte, frivillige og bestyrelsen, der alle har bidraget til, at Mercy Ships indsats og arbejde er lykkedes i 2019. Også Mercy Ships Færøerne og det internationale netværk i Mercy Ships fik tak og anerkendelse fra formanden.

Danskere ombord og endnu et hospitalsskib

I løbet af 2019 har i alt ni danskere været udsendt til Africa Mercy – blandt andre en kaptajn og en maskinchef.  I løbet af 2021 forventes et nyt hospitalsskib, Global Mercy, i drift, og det kræver endnu flere volontører til at bemande skibet. I den sammenhæng har Mercy Ships Danmark været involveret i at drøfte, hvordan den internationale rekruttering til hospitalsskibene kan styrkes og udvikles.

”Der er mange udfordringer i forbindelse med opgraderingen fra et til to skibe – ikke mindst, når det gælder rekruttering af teknikere”, fortalte Jens-Erik Engelbrecht.

Det nye hospitalsskib vil tredoble den totale kapacitet. Skibet er klart til at blive apteret – indrettet som hospital – og forventes at kunne tages i brug i 2021.

Små og store bidrag – alt tæller

Formanden stod også for at give mødedeltagerne et indblik i hovedtallene for regnskabsåret 2019 samt en oversigt over, hvilke projekter Mercy Ships Danmark har støttet i det forgange år.

”Alle bidrag har en stor betydning lige meget, om det er et årligt medlemskontingent, månedlige donationer eller store bidrag fx fra vores CSR-samarbejdspartner MAN, ” understregede formaden.

Regnskab for 2019 samt et foreløbigt budget, der vil blive revideret af bestyrelsen og den nyansatte generalsekretær for 2020 blev godkendt.

SE ÅRSREGNSKABET FOR 2019 – KLIK HER: MSDK-2019-aarsregnskab

Ønskes årsregnskabet at ses i underskrevet version, send e-mail til msdk@mercyships.org

Seneste nyt fra generalsekretæren

Vibeke Hauge Førrisdahl, der tiltrådte som ny generalsekretær for Mercy Ships Danmark i april, opdaterede de fremmødte på det aktuelle arbejde, der er påvirket af coronakrisen:

Africa Mercy måtte tage fra Senegal før tid på grund af corona. Skibet skal på værft på Gran Canaria, når Spanien ”åbner”. Vi arbejder på at komme tilbage til Afrika, så snart det er muligt efter sommerferien. Men det bliver på en ny og anderledes måde, som er ansvarlig i forhold til vores patienter og vores volontører. Da vi forlod Senegal, donerede vi alt relevant udstyr til hospitaler i landet. Siden har Mercy Ships sendt værnemidler til fem andre afrikanske lande og udviklet online videokurser til vores kolleger i Afrika i forhold til håndtering af corona”.

Sådan ser Mercy Ships Danmarks bestyrelse ud:

  • Jens-Erik Engelbrecht, valgt til 2021
  • Lisbet Mensa-Annan, valgt til 2021
  • Preben Bredesgaard, valgt til 2021
  • Hendrik Olsen, suppleant, valgt til 2021
  • Anna Marie Holst Pahus, valgt til 2022
  • Milan Falsing, valgt til 2022
  • Hans Otto Kristensen, valgt til 2022

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen være på minimum 5 personer og maksimum 7 personer samt en suppleant. Bestyrelsen kigger efter endnu en kandidat inden for de næste måneder.